Verlossing is nabij!

Hij denkt dat hij de Messias zélf is. Ik denk het eerlijk gezegd ook. Dat de Verlosser terug op aarde is en dat het lange wachten eindelijk wordt beloond. Een grote bak ellende, rampspoed en verdriet heeft de wereld al ruim tweeduizend jaar in zijn greep. En ineens is daar hulpbisschop De Jong van het bisdom Roermond! Gestuurd om alle problemen op te lossen. En Hij kan het! Deze week heeft Hij Nederland kennis laten maken met de wonderen van weleer. In één klap heeft de hulpbisschop zowel het abortusvraagstuk als het personeelstekort in de zorg weggevaagd. Alsof ze er nooit geweest zijn.

30.000 abortussen worden er per jaar in Nederland uitgevoerd. De hulpbisschop is daar ontstemd over. Brute moord is het! In een brief aan de Tweede Kamer geeft hulpbisschop De Jong het antwoord op het abortusvraagstuk: door een verbod op abortus in te stellen ontpoppen de gespaarde foetussen zich tot verplegers en daarmee ontstaan er ruim voldoende ‘handen aan het bed’. De eenvoud van de oplossing is briljant. Deze man kán niet anders dan een personificatie van Jezus zijn. Verbied het vroegtijdig afbreken van zwangerschappen en de ziekenhuizen zullen wemelen van de meest kundige medewerkers.

Abortus en zorgpersoneel zijn natuurlijk nog maar het begin. Ik fantaseer al over hoe Hij op intelligente wijze andere probleemkwesties aan zal pakken. De kredietcrisis bijvoorbeeld. Als De Jong het voor het zeggen had, was die er natuurlijk nooit geweest. Hij had kort naar de scheefgroeiende economie gekeken en dan wijs gesproken: ‘Laat er een groot vermogen aan bankbiljetten bijgedrukt worden en de financiële misère zal geschiedenis zijn’. En wat te denken van het voedseltekort in Afrika? De hulpbisschop staat er kort bij stil en geeft vervolgens opdracht om in andere landen de voedselproductie te verdubbelen en te verschepen naar het noodlijdende continent. De denkwijze van hulpbisschop lijkt zó simpel! Je zou bijna gaan denken dat je Zijn oplossingen zélf kon bedenken. Er is geen probleem te verzinnen waar de hulpbisschop uit Roermond geen vernuftige oplossing voor heeft. Ik wil de hulpbisschop als premier! Wat zeg ik? Als keizer van de wereld!

Met een schok ontwaak ik uit mijn dagdroom. De hulpbisschop kan Jezus helemaal niet zijn! Ik lees de brief van De Jong aan de Tweede Kamer over abortus opnieuw. Hij had in de envelop een schaalmodel van een foetus gedaan. Om te laten zien dat het wel degelijk ménsen zijn die om zeep worden geholpen bij een abortus. Nou ja, minimensen dan. Ineens realiseer ik me dat De Jong een rooms-katholieke geestelijke uit Limburg is. Die zijn gek op minimensen, vooral jongetjes van een jaar of zeven. Hoe meer hoe beter.

\"\"

Meer columns op Life is a Bitch!

Bisschoft Laun

Eenentwintig doden in Duisburg. Eenentwintig jonge mensen die het feest van de liefde vierden en dat bekochten met de dood. Eenentwintig onschuldigen verdrukt, vertrapt en gestikt in een donkere Duitse tunnel. Zo’n bericht grijpt je aan. Je slikt twee keer en stelt je voor hoe afschuwelijk het is om zó aan je einde te komen. Onmogelijk om na het lezen gewoon je schouders op te halen. Alsof het niets voorstelt. Alsof zulke dingen nu eenmaal gebeuren. Kan niet. Onmogelijk! Tóch is er iemand die totaal niet stilstaat bij de slachtoffers van de Love Parade. Laat staan dat hij medelijden heeft. “Het zijn slechts zondaars, afvalligen. En dat ze dood zijn? Dat is een straf van God!” Het zijn de woorden van de Oostenrijkse bisschop Andreas Laun.

Bisschop Laun knielt naast zijn bed en richt zich tot zijn Baas. “Heer, U kunt trots op me zijn. Vandaag heb ik de verdorven maatschappij een grote dienst bewezen. Ik heb het volk namens U medegedeeld dat de dode ketters hun verdiende loon hebben gekregen tijdens dat heidense feest in Duisburg. Zo’n Love Parade is pure rebellie tegen de Goddelijke Orde en bezoekers roepen de toorn Gods daarmee over zich af” prevelt de bisschop. Er vormt zich een glimlach rond zijn oude, gerimpelde mond als hij aan de slachtoffers denkt. “U zaaide eerder dood en verderf onder de bevolking van Sodom en Gomorra. Daarmee liet U zien wie de Baas is en bij dat zogenaamde liefdesfeest in Duitsland deed U dat opnieuw. Zoals U van mij als nederige dienaar gewend bent, heb ik Uw straf uitgelegd aan het volk als een rechtvaardige daad. Wilt U mijn goede werk alstublieft onthouden als mijn tijd dáár is?” bidt bisschop Laun. Voldaan kruipt hij onder de dekens.

Eerder dit jaar vielen er 500 christelijke doden bij geweld in Nigeria. Bruut afgeslacht door aanhangers van een ander geloof. Vreselijk, maar wie heeft er toen iets van bisschop Laun gehoord? Stond hij in een paarse duster op de kansel te prediken dat God een dikverdiende straf uitdeelde aan de christenen? Stak hij zijn beschuldigende vingertje in de lucht en riep hij dat ze zich dan maar netjes hadden moeten gedragen? Natuurlijk niet! Over vermoorde christenen niets dan goeds. Wat het verschil is tussen goed en fout leven bepaalt de bisschop voor zijn volgelingen. En dát is precies het enge met bisschoppen, type Laun: ze hebben vólgelingen. Mensen die naar hen luisteren. Mensen die geloven dat alles wat zo’n goedheiligman roept wáár is en dat vervolgens doorvertellen aan anderen. De bisschop is tenslotte een man gezonden door God. Hij zal het wel weten. De Love Parade in Duisburg had ook heel veel volgelingen. Allemaal mensen die geloofden in de liefde. Daar is in de Bijbel nota bene een heel hoofdstuk aan gewijd. Nu hopen dat ook bisschop Laun de essentie daarvan gaat begrijpen.

\"\"

Meer columns op Life is a Bitch!