Haagse zelfreflectie

Van een politicus verwacht je dat hij standvastig is. Niet dat ie omvalt bij het eerste het beste zuchtje tegenwind van links of rechts. Betrouwbare mensen, met beide benen op de grond. Steeds meer Haagse lieden lijken daar moeite mee te hebben. Neem Tineke “Ticket” Huizinga van de ChristenUnie. Laat zich voor een fortuin naar Den Haag vliegen om een vergadering bij te wonen over bezuinigingen. Over bezuinigingen!

De naïeve schat begrijpt alle ophef over haar dure tripje totaal niet. Ze moest toch gewoon bij dat overleg zijn? Huizinga is inmiddels door Hogerhand ingefluisterd dat het publiciteitstechnisch slimmer is als ze het ticket zelf betaalt. En dat doet ze dan ook braaf, zoals het een christelijke politica betaamt. Misschien hoopt Tineke wel dat haar boetedoening haar de opbrengst van de zondagse collecte oplevert. Als pleister op de financiële wond. Iemand die ook wel wat positieve publiciteit kan gebruiken is Hero Brinkman. Die is het een beetje te hoog in zijn bol geslagen.

Bolleboos Brinkman vindt dat het te formeren kabinet ook het gedachtegoed van de PVV in het buitenland uit moet dragen. Ambtenaren aldaar moeten in de ogen van Brinkman als soort moderne missionarissen de standpunten van zijn partij positief propageren. Zonde om al het moois van het PVV-partijprogramma binnen Nederland te houden. Zulke pareltjes van opvattingen moeten de wijde wereld in! Ik stel me voor hoe dat gaat in de praktijk. Nederlandse ambassadeurs die de politie in New York voorstellen om stadscommando’s in te zetten in The Bronx om zo het geweld terug te dringen. Of een diplomaat die aan imams in Pakistan uitlegt, dat de PVV in de Netherlands van mening is dat al het goede van de Koran in een blad past ter grootte van de Donald Duck. Als Brinkman iets commerciëler denkt, zorgt hij ook voor een voorraadje Wilders-pruiken op de buitenlandse ambassades. Als relatiegeschenk voor lokale overheden.

Ik moet plots denken aan de Nederlandse mevrouw, die in een Iraanse gevangenis zit. Zij wil graag vrijkomen met hulp van het Nederlandse consulaat. Maar wat nou als dat consulaat tegelijkertijd aan de bewindvoerders uitlegt dat zij volgens de PVV flink kunnen cashen als ze in Iran de kopvoddentax introduceren? Komt ze dan ooit nog vrij? Helpt het haar als een Nederlandse ambassadeur onder het avondeten Ahmadinejad toefluistert dat de Dutch PVV de islam een gewelddadige en wrede religie vindt? Ik denk van niet. Haar laatste sprankje hoop zal verdwijnen als sneeuw voor de hete Iraanse zon, zodra de PVV-denkbeelden Teheran binnen sijpelen.

Het lange zomerreces van politiek Den Haag is bijna ten einde. Ik dacht altijd dat politici die periode gebruikten om tot bezinning te komen of prakkizeren hoe ze Nederland beter kunnen dienen. Of om hun eigen optreden in de Kamer te reflecteren. Niets blijkt minder waar.

\"\"

Meer columns op Life is a Bitch!

Het Elfde Gebod

Ineens zat hij rechtop in zijn bed en zijn brein draaide op volle toeren. Hij wist het zeker, hij had zojuist de Heilige Graal ontdekt. Toegang tot het paradijs zou verzekerd zijn zodra hij zijn plan wereldkundig zou maken. Het liefst had hij direct Mozes getwitterd dat hij nog een aanvulling had op de Tien Geboden. Het 11e gebod luidde: ‘Gij zult verkeersboetes naar draagkracht tot u nemen’. Opgewonden lichtte Ed Anker, de tollenaar van de ChristenUnie, zijn ideeën toe bij Pauw & Witteman. Het land zou er volgens hem een stuk beter uitzien als mensen zouden voelen dat zij een overtreding hebben begaan. In Ed zijn ogen zou dat betekenen dat een rijke zakenman voor een zelfde verkeersovertreding zwaarder wordt belast dan een bijstandsmoeder. Immers, iemand met een grote portemonnee merkt de gevolgen van een boete minder dan iemand met een kleine beurs. En een overtreding heeft geen nut gehad als je je leven niet betert na een paar boetes voor fout parkeren. Calvinistischer kan het niet. Ik vraag me af of Ed vroeger ook meer klappen van zijn mama kreeg na het stelen van snoepjes, omdat hij nu eenmaal meer zakgeld kreeg dan zijn kleine broertje. Ik denk eigenlijk van wel en dat hem dat jarenlang dwars gezeten heeft en hij nu zijn gram wil halen.

Volgens Anker zou het uitdelen van verkeersboetes naar draagkracht een gunstige invloed hebben op de verkeersveiligheid. Dat gaat volgens mij alleen maar op als de beter bedeelden onder ons statistisch gezien meer ongelukken veroorzaken dan mensen die minder te besteden hebben. Nu dat niet het geval is lijkt het 11e gebod van Ed alleen staatskastechnisch een goed idee. Ook de ChristenUnie moet bezuinigen en tollenaar Ed Anker ziet hier een mooie mogelijkheid om dat te combineren met boetedoening voor verkeersovertredingen. Brokkenpiloten zwaarder straffen dan mensen die nooit een ongeluk veroorzaken zou ik een veel betere oplossing vinden. Maar niet dat je harder wordt gestraft omdat je nu eenmaal meer verdient dan een ander. Ik probeer me voor te stellen hoe het land eruit zou zien als Ed onze nieuwe minister van Verkeer zou worden. In Laren, Blaricum en Wassenaar zou het wemelen van de flitspalen, terwijl in de Bijlmer geen verkeersagent meer te bekennen is. Dat levert de schatkist van de Staat namelijk veel minder op. Ook zou er een enorme batterij ambtenaren aangenomen moeten worden om van overtreders te checken wat hun inkomen is geweest en hoe hoog de boete moet worden. Hoe ver gaan de ideeën van de ChristenUnie? De lengte van vrijheidsstraffen ook maar inkomensafhankelijk maken? Een week cel heeft voor een drukke bankdirecteur immers veel grotere gevolgen dan voor een dakloze. Als Ed zo graag wil voelen dat hij in overtreding is, dan moet hij misschien eens zonder gordel om tegen een muurtje rijden. Eens kijken wat hij daarvan leert.

\"\"

Meer columns op Life is a Bitch!

\"\"