Vergeet je organen niet!

Onlangs 18 geworden en nog niet geregistreerd in het Donorregister? Opgelet dan! De kans dat je minister Schippers (Volksgezondheid) binnenkort achter je aan krijgt is groot. Zij gaat jongeren eraan herinneren een donorregistratieformulier in te vullen. Schippers hecht er veel waarde aan dat iedereen zijn keuze voor orgaandonatie vast laat leggen. Je kunt het maar geregeld hebben.

Ik snap het initiatief van de minister niet. In februari gaf ze aan het Nederlandse donorregistratiesysteem niet aan te passen. In plaats van een keuzemoment voor orgaandonatie op je achttiende, was er een plan om iedereen automatisch donor te laten worden. Tenzij betrokkenen daar bezwaar tegen maken. Schippers ziet deze wetsaanpassing echter niet zitten. Volgens haar maakt dit inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Maar als je dat recht zo hoog in het vaandel hebt, dan geldt dat volgens mij ook voor het invullen van een registratieformulier. Tenminste, als jongere zijnde zou ik geheel in Schippers-stijl zelf wel uit maken of ik mijn donorkeuze kenbaar maakte of niet. Een reminder vanuit het ministerie is in dat opzicht a complete waste of money.

Ik ga er gemakshalve even van uit dat de minister zelf donor is. Het is te hopen dat ze een uitzondering heeft gemaakt voor haar ogen. Die gun je niemand. Het zal je maar gebeuren. Dat je Schippers’ gezichtsorganen geïmplanteerd krijgt. Nadat haar iets noodlottigs is overkomen natuurlijk, niet eerder. Ogen die problemen wel zien, maar die beelden niet om kunnen zetten naar daadkrachtige acties. Door haar ogen zie je de enorme wachtlijsten voor orgaantransplantaties, maar het enige signaal dat aan je hersenen wordt doorgegeven is: “misschien moeten we de 18-jarigen aansporen om een donorregistratieformulier in te vullen.” In gedachten zie ik Schippers weer even in dat busje zitten na de chemische catastrofe in Moerdijk. Ze zag de donkere gifwolken haarscherp boven het bedrijf Chemie-Pack hangen en dacht deze door drie keer met haar ogen knipperen te kunnen verdrijven. Gewoon vanaf de achterbank van de bus.

In 2009 overleden er in Nederland 135 mensen, terwijl ze op de wachtlijst stonden voor een orgaantransplantatie. Zelfs met de ogen van Edith Schippers zijn dat er teveel. Dat los je niet op met een herinneringsbrief. Ook zonder transplantatie van een gezond verstand begrijp je dat daar meer voor nodig is.