Het Elfde Gebod

Ineens zat hij rechtop in zijn bed en zijn brein draaide op volle toeren. Hij wist het zeker, hij had zojuist de Heilige Graal ontdekt. Toegang tot het paradijs zou verzekerd zijn zodra hij zijn plan wereldkundig zou maken. Het liefst had hij direct Mozes getwitterd dat hij nog een aanvulling had op de Tien Geboden. Het 11e gebod luidde: ‘Gij zult verkeersboetes naar draagkracht tot u nemen’. Opgewonden lichtte Ed Anker, de tollenaar van de ChristenUnie, zijn ideeën toe bij Pauw & Witteman. Het land zou er volgens hem een stuk beter uitzien als mensen zouden voelen dat zij een overtreding hebben begaan. In Ed zijn ogen zou dat betekenen dat een rijke zakenman voor een zelfde verkeersovertreding zwaarder wordt belast dan een bijstandsmoeder. Immers, iemand met een grote portemonnee merkt de gevolgen van een boete minder dan iemand met een kleine beurs. En een overtreding heeft geen nut gehad als je je leven niet betert na een paar boetes voor fout parkeren. Calvinistischer kan het niet. Ik vraag me af of Ed vroeger ook meer klappen van zijn mama kreeg na het stelen van snoepjes, omdat hij nu eenmaal meer zakgeld kreeg dan zijn kleine broertje. Ik denk eigenlijk van wel en dat hem dat jarenlang dwars gezeten heeft en hij nu zijn gram wil halen.

Volgens Anker zou het uitdelen van verkeersboetes naar draagkracht een gunstige invloed hebben op de verkeersveiligheid. Dat gaat volgens mij alleen maar op als de beter bedeelden onder ons statistisch gezien meer ongelukken veroorzaken dan mensen die minder te besteden hebben. Nu dat niet het geval is lijkt het 11e gebod van Ed alleen staatskastechnisch een goed idee. Ook de ChristenUnie moet bezuinigen en tollenaar Ed Anker ziet hier een mooie mogelijkheid om dat te combineren met boetedoening voor verkeersovertredingen. Brokkenpiloten zwaarder straffen dan mensen die nooit een ongeluk veroorzaken zou ik een veel betere oplossing vinden. Maar niet dat je harder wordt gestraft omdat je nu eenmaal meer verdient dan een ander. Ik probeer me voor te stellen hoe het land eruit zou zien als Ed onze nieuwe minister van Verkeer zou worden. In Laren, Blaricum en Wassenaar zou het wemelen van de flitspalen, terwijl in de Bijlmer geen verkeersagent meer te bekennen is. Dat levert de schatkist van de Staat namelijk veel minder op. Ook zou er een enorme batterij ambtenaren aangenomen moeten worden om van overtreders te checken wat hun inkomen is geweest en hoe hoog de boete moet worden. Hoe ver gaan de ideeën van de ChristenUnie? De lengte van vrijheidsstraffen ook maar inkomensafhankelijk maken? Een week cel heeft voor een drukke bankdirecteur immers veel grotere gevolgen dan voor een dakloze. Als Ed zo graag wil voelen dat hij in overtreding is, dan moet hij misschien eens zonder gordel om tegen een muurtje rijden. Eens kijken wat hij daarvan leert.

\"\"

Meer columns op Life is a Bitch!

\"\"